දකුණේ පියානෝගේ ශක්තිය උතුරට රැගෙන ගිය “පුතානෝලා”

21

රග්බි පිටියේ සොයුරන් ගැන නොයෙක් කතා අසන්නට ලැබේ. නවසීලන්තයේ බැරට් සොහොයුරන් තිදෙනාම ක්‍රීඩා කළේ එක් ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායමක ය.  එහෙත් සැමෝවාහි තුයිලඟි සොහොයුරන් ක්‍රීඩා කරන්නේ දෙරටක ය. එනම් සැමෝවා සහ එංගලන්තය වෙනුවෙන්ය. 1988 සිට 2001 දක්වා ටොංගානු රග්බි කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළ ෆෙ‘ආඕ වුනිපෝලාගේ “පුතානෝලා” දෙදෙනා වන මාකෝ වුනිපෝලා සහ බිලී වුනිපෝලා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රග්බි පිටියේ සොයුරන් ගැන නොයෙක් කතා අසන්නට ලැබේ. නවසීලන්තයේ බැරට් සොහොයුරන් තිදෙනාම ක්‍රීඩා කළේ එක් ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායමක ය.  එහෙත් සැමෝවාහි තුයිලඟි සොහොයුරන් ක්‍රීඩා කරන්නේ දෙරටක ය. එනම් සැමෝවා සහ එංගලන්තය වෙනුවෙන්ය. 1988 සිට 2001 දක්වා ටොංගානු රග්බි කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළ ෆෙ‘ආඕ වුනිපෝලාගේ “පුතානෝලා” දෙදෙනා වන මාකෝ වුනිපෝලා සහ බිලී වුනිපෝලා…