වමත් කණ්ඩායම හා දකුණත් කණ්ඩායම; කවුරු දිනයි ද?

2425

1975 වසරේ ජුනි මස 7 වැනි දින එංගලන්තයේ මැන්චෙස්ටර් හී දී බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්වන්ට එරෙහිව තම මංගල ජාත්‍යන්තර පන්දුවාර 50 එක්දින තරගයට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එදින පටන් අද වන තෙක් ජාත්‍යන්තර එක්දින පිටියේ තරග 852කට සහභාගී වී ඇත. ඉන් තරග 389ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වී ඇති…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

1975 වසරේ ජුනි මස 7 වැනි දින එංගලන්තයේ මැන්චෙස්ටර් හී දී බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්වන්ට එරෙහිව තම මංගල ජාත්‍යන්තර පන්දුවාර 50 එක්දින තරගයට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එදින පටන් අද වන තෙක් ජාත්‍යන්තර එක්දින පිටියේ තරග 852කට සහභාගී වී ඇත. ඉන් තරග 389ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වී ඇති…