කෙන්යානු ශූරයාට වසර 4ක තහනමක්

47

තහනම් උත්තේජක නීති උල්ලංඝනය කිරීමේ චෝදනා ලැබ සිටි කෙන්යානු මලල ක්‍රීඩක James Kibet හට වසර හතරක තරග තහනමක් පැනවීමට තීරණය කළ බව මලල ක්‍රීඩා දූෂණ විරෝධී ඒකකය පසුගිය දා නිවේදනය කළා. 2019 වසරේ පැවති මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියක් අතරතුර දී ලබා ගත් මුත්‍රා සාම්පලයක nandrolon, anabolic සහ steroids යන තහනම් ද්‍රව්‍ය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තහනම් උත්තේජක නීති උල්ලංඝනය කිරීමේ චෝදනා ලැබ සිටි කෙන්යානු මලල ක්‍රීඩක James Kibet හට වසර හතරක තරග තහනමක් පැනවීමට තීරණය කළ බව මලල ක්‍රීඩා දූෂණ විරෝධී ඒකකය පසුගිය දා නිවේදනය කළා. 2019 වසරේ පැවති මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියක් අතරතුර දී ලබා ගත් මුත්‍රා සාම්පලයක nandrolon, anabolic සහ steroids යන තහනම් ද්‍රව්‍ය…