ඉන්දුමතී, මධුරංග සහ ගාමිණී ශ්‍රී ලංකාව රිදියෙන් සරසයි

Fazza Grand Prix 2021 පැරා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය

79

පසුගිය 10 වැනිදා සිට ඩුබායි හීදී පැවති Fazza Grand Prix 2021 පැරා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් එහි දී රිදී පදක්කම් තුනක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් තුනක් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත්ව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් දිනා ගත් මුල්ම පදක්කම වූයේ, දුර පැනීම ඉසව්වේ මීටර් 4.89ක දස්කමක් දැක්වූ කුමුදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය 10 වැනිදා සිට ඩුබායි හීදී පැවති Fazza Grand Prix 2021 පැරා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් එහි දී රිදී පදක්කම් තුනක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් තුනක් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත්ව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් දිනා ගත් මුල්ම පදක්කම වූයේ, දුර පැනීම ඉසව්වේ මීටර් 4.89ක දස්කමක් දැක්වූ කුමුදු…