බංග්ලාදේශය ‘bio-bubble’ ක්‍රමවේදය කඩ කරයි

794
Bangladesh Tour of Sri Lanka 2020

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය (BCB) විසින් පසුගිය සඳුදා (21) සිට ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයින් සඳහා පනවා තිබූ ‘bio-bubble’ ක්‍රමවේදය කඩ කිරීමට තීරණය කර ඇත. ඒ ක්‍රීඩකයින්ගේ මානසිකත්වය නැවුම්ව තබා ගැනීම අරමුණු කොටගෙන ඔවුන්ට සිය පවුලේ උදවිය සමඟ කාලය ගතකිරීම උදෙසා දින 3ක නිවාඩුවක් ලබා දීමට තීරණය කළ බව එරට ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නිවේදනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය (BCB) විසින් පසුගිය සඳුදා (21) සිට ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයින් සඳහා පනවා තිබූ ‘bio-bubble’ ක්‍රමවේදය කඩ කිරීමට තීරණය කර ඇත. ඒ ක්‍රීඩකයින්ගේ මානසිකත්වය නැවුම්ව තබා ගැනීම අරමුණු කොටගෙන ඔවුන්ට සිය පවුලේ උදවිය සමඟ කාලය ගතකිරීම උදෙසා දින 3ක නිවාඩුවක් ලබා දීමට තීරණය කළ බව එරට ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නිවේදනය…