පාකිස්තාන ජ්‍යෙෂ්ඨයන් දෙදෙනෙක් ක්‍රිකට් දිවියට සමුදෙති

388
Umar Gul and Imran Farhat

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනකු වන ඉම්රාන් ෆර්හත් සහා උමාර් ගුල් සිය ක්‍රිකට් දිවියට සමුදීමට තීරණය කර තිබේ. ඔවුන් දෙදෙනා එළඹෙන පාකිස්තාන දේශීය තරගාවලියෙන් අනතුරුව නැවත ක්‍රීඩා නොකරන බව නිල වශයෙන් දැනුම් දී ඇත.  පාකිස්තාන දේශීය තරගාවලිය තුළ Balochistan කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ඔවුන් දෙදෙනා එළඹෙන 2020 – 21…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනකු වන ඉම්රාන් ෆර්හත් සහා උමාර් ගුල් සිය ක්‍රිකට් දිවියට සමුදීමට තීරණය කර තිබේ. ඔවුන් දෙදෙනා එළඹෙන පාකිස්තාන දේශීය තරගාවලියෙන් අනතුරුව නැවත ක්‍රීඩා නොකරන බව නිල වශයෙන් දැනුම් දී ඇත.  පාකිස්තාන දේශීය තරගාවලිය තුළ Balochistan කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ඔවුන් දෙදෙනා එළඹෙන 2020 – 21…