වසරේ මලල ක්‍රීඩකයා තේරීමේ සටනට 10 දෙනෙක්

71
World Athletics Announces Nominees
 

මෙම වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් සංවිධානය කරන “ලෝක මලල ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙලේ” වසරේ මලල ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය සඳහා නිර්දේශිත නාම ලැයිස්තුව ඊයේ (02) ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් මෙම වසර තුළ දී ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට සිය දස්කම් දැක්වීමට විශාල අවස්ථාවක් හිමි නොවූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙම වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් සංවිධානය කරන “ලෝක මලල ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙලේ” වසරේ මලල ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය සඳහා නිර්දේශිත නාම ලැයිස්තුව ඊයේ (02) ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් මෙම වසර තුළ දී ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට සිය දස්කම් දැක්වීමට විශාල අවස්ථාවක් හිමි නොවූ…