කෝලිට වැඩ වරදියි: දඩය ලක්ෂ 12ක්

12226
Virat Kohli
Image Courtesy - IPLT20.com

කිංග්ස් ඉලෙවන් පංජාබ් සහ රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංග්ලෝර් අතර ඊයේ (24) පැවති තරගයේ දී මන්දගාමී පන්දු යැවීමේ වේගයක් රඳවා ගැනීම නිසා බැංග්ලෝර් නායක විරාත් කෝලි හට ඉන්දීය රුපියල් ලක්ෂ 12ක දඩ මුදලක් පැනවීමට IPL තරග සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇත. IPL තරගාවලිය තුල බැංග්ලෝර් කණ්ඩායමට මන්දගාමී පන්දු යැවීම නිසාවෙන් දඩයක් හිමි වූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කිංග්ස් ඉලෙවන් පංජාබ් සහ රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංග්ලෝර් අතර ඊයේ (24) පැවති තරගයේ දී මන්දගාමී පන්දු යැවීමේ වේගයක් රඳවා ගැනීම නිසා බැංග්ලෝර් නායක විරාත් කෝලි හට ඉන්දීය රුපියල් ලක්ෂ 12ක දඩ මුදලක් පැනවීමට IPL තරග සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇත. IPL තරගාවලිය තුල බැංග්ලෝර් කණ්ඩායමට මන්දගාමී පන්දු යැවීම නිසාවෙන් දඩයක් හිමි වූ…