මංගල 100 නීති කිහිපයක් සැහැල්ලු වෙයි

93
ECB tweak retention rules

කල් දැමුණු The Hundred තරගාවලියේ කණ්ඩායම්වලට 2021 වසර සඳහා තමන් කැමති තරම් ක්‍රීඩකයින් සංඛ්‍යාවක් එම කණ්ඩායමේම රඳවා ගත හැකි බව එංගලන්ත ක්‍රිකට් බලධාරීන් පසුගිය දා සඳහන් කළා. COVID-19 වයිරස ව්‍යාප්තිය නිසා මේ වසරේ දී පැවැත්වීමට තිබුණ එම තරගාවලියේ පළමු අදියර 2021 වසර තෙක් කල් දමන්නට සිදු වුනා. කෙසේ වෙතත් අන්තර්ජාතික…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කල් දැමුණු The Hundred තරගාවලියේ කණ්ඩායම්වලට 2021 වසර සඳහා තමන් කැමති තරම් ක්‍රීඩකයින් සංඛ්‍යාවක් එම කණ්ඩායමේම රඳවා ගත හැකි බව එංගලන්ත ක්‍රිකට් බලධාරීන් පසුගිය දා සඳහන් කළා. COVID-19 වයිරස ව්‍යාප්තිය නිසා මේ වසරේ දී පැවැත්වීමට තිබුණ එම තරගාවලියේ පළමු අදියර 2021 වසර තෙක් කල් දමන්නට සිදු වුනා. කෙසේ වෙතත් අන්තර්ජාතික…