ඕස්ට්‍රේලියාවේ එංගලන්ත සංචාරය තහවුරුයි!

ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ එංගලන්ත සංචාරය 2020

117

2020 ජූලි මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමේ එංගලන්ත සංචාරය කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසා දින නියමයක් නොමැතිව කල් ගිය නමුත් එම තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට දෙරටේ ක්‍රිකට් ආයතන තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ බව එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය නිල වශයෙන් තහවුරු කරන ලදි. එක්දින තරග තුනකින් සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2020 ජූලි මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමේ එංගලන්ත සංචාරය කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසා දින නියමයක් නොමැතිව කල් ගිය නමුත් එම තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට දෙරටේ ක්‍රිකට් ආයතන තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ බව එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය නිල වශයෙන් තහවුරු කරන ලදි. එක්දින තරග තුනකින් සහ…