සී. සී. සී සහ මීගමුව ජයග්‍රාහකයින් අතරට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රිමියර් ලීග් Tier ‘A’ 2020

286

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රිකට් සමාජ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග 7ක නිමාව අද (12) සටහන් වූයේ තරග දෙකක් ප්‍රතිඵල සහිතව අවසන් වෙමිනි. එම තරග දෙකෙන් සී. සී. සී සහ මීගමුව ක්‍රිකට් සමාජය ජයග්‍රහණ වාර්තා කරගත්තේ පිළිවෙළින් සුපිරි අට සහ පලිහ වටයෙනි. ප්‍රබල තුරුම්පු කිහිපයකින් වැඩි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රිකට් සමාජ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග 7ක නිමාව අද (12) සටහන් වූයේ තරග දෙකක් ප්‍රතිඵල සහිතව අවසන් වෙමිනි. එම තරග දෙකෙන් සී. සී. සී සහ මීගමුව ක්‍රිකට් සමාජය ජයග්‍රහණ වාර්තා කරගත්තේ පිළිවෙළින් සුපිරි අට සහ පලිහ වටයෙනි. ප්‍රබල තුරුම්පු කිහිපයකින් වැඩි…