ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට නව තේරීම් කමිටුවක්

274

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තේරීම් කමිටුව සඳහා සත් දෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් නම් කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාපතිතුමන් වන ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ජාතික ක්‍රීඩා තේරීම් කමිටුව විසින් මෙලෙස ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව නිර්දේශ කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ හිටපු තේරීම් කමිටු ප්‍රධානියා වූ අසන්ත ද මෙල් මහතාට මෙලෙස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තේරීම් කමිටුව සඳහා සත් දෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් නම් කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාපතිතුමන් වන ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ජාතික ක්‍රීඩා තේරීම් කමිටුව විසින් මෙලෙස ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව නිර්දේශ කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ හිටපු තේරීම් කමිටු ප්‍රධානියා වූ අසන්ත ද මෙල් මහතාට මෙලෙස…