කොළඹ සහ දඹුල්ල පුහුණුකරුවන් හිටි හැටියේ වෙනස් වෙයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2020

1236
Jon Lewis, Dav Whatmore

2020 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා තරග වදිනු ලබන දඹුල්ල Viiking සහ කොළඹ Kings කණ්ඩායම් දෙකේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවන් වෙනස් කිරීමට සිදුව ඇති බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ. දඹුල්ල Viiking කණ්ඩායමට අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දෙන හිමිකරුවන් විසින් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස, හිටපු එංගලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන Owias Shah නම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2020 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා තරග වදිනු ලබන දඹුල්ල Viiking සහ කොළඹ Kings කණ්ඩායම් දෙකේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවන් වෙනස් කිරීමට සිදුව ඇති බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ. දඹුල්ල Viiking කණ්ඩායමට අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දෙන හිමිකරුවන් විසින් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස, හිටපු එංගලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන Owias Shah නම්…