ක්‍රිකට් ලොව වීරයා හැබැහින් දුටු Yuvrajගේ සැබෑ වුනු සිහිනය

431
Yuvraj Singh

ක්‍රිකට් වංශ කතා පොතෙහි ඉන්දීය නාමය ඉහළින් ඔසවා තැබූ ප්‍රතාපවත් චරිත වශයෙන් Sachin Tendulkar, Rahul Dravid සහ Sourav Gangulyගේ නාමයන් නිරන්තරයෙන් සිහිපත් වන්නේ ඔවුන් ක්‍රීඩා පිටියට පමණක් සීමා නොවී ඉන් පිටතදීත් සැබෑ මහත්වරුන් සේ මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාවෙහි නියැලුණු නිසාවෙනි.  2000 වර්ෂයේ පැවති ICC පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරගාවලිය තම පළමු ජාත්‍යන්තර තරග අත්දැකීම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රිකට් වංශ කතා පොතෙහි ඉන්දීය නාමය ඉහළින් ඔසවා තැබූ ප්‍රතාපවත් චරිත වශයෙන් Sachin Tendulkar, Rahul Dravid සහ Sourav Gangulyගේ නාමයන් නිරන්තරයෙන් සිහිපත් වන්නේ ඔවුන් ක්‍රීඩා පිටියට පමණක් සීමා නොවී ඉන් පිටතදීත් සැබෑ මහත්වරුන් සේ මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාවෙහි නියැලුණු නිසාවෙනි.  2000 වර්ෂයේ පැවති ICC පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරගාවලිය තම පළමු ජාත්‍යන්තර තරග අත්දැකීම…