රාජකීය අපරාජිත ගමන නැවතෙයි; ශූරතාවය ජෝසප්වරුන්ට

වයස 19න් පහළ පළමු පෙළ Tier A තරගාවලිය 2020/21

157
 

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමුපෙළ Tier A කොටසේ අවසන් මහා තරගය අද (1) NCC පිටියේ දී පැවැත්වුනා. එහි දී අපරාජිතව අවසන් මහා තරගයට පැමිණි රාජකීය විද්‍යාලය සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය හමුවේ ලකුණු 97කින් පරාජයට පත්වුනා. පාසල් 18ක් තරග වැදුණු මේ 19න් පහළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමුපෙළ Tier A කොටසේ අවසන් මහා තරගය අද (1) NCC පිටියේ දී පැවැත්වුනා. එහි දී අපරාජිතව අවසන් මහා තරගයට පැමිණි රාජකීය විද්‍යාලය සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය හමුවේ ලකුණු 97කින් පරාජයට පත්වුනා. පාසල් 18ක් තරග වැදුණු මේ 19න් පහළ…