ශ්‍රී ලංකාව විනාශ කළ ඇඩම් ගිල්ක්‍රිස්ට්ගේ ස්කොෂ් බෝලය

250
Getty Images
 

1996 විල්ස් ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව නැවත වතාවක් ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයක ආසන්නයට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැමිණ තිබේ. මහේල ජයවර්ධනගේ නායකත්වයෙන් යුතු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරගාවලිය පුරාවටම උසස් දස්කම් දක්වමින් අවසන් මහා තරගය කරා පැමිණිය ද ඔවුන්ගේ ජයග්‍රාහී ගමන නවත්වන්නට ඕස්ට්‍රේලියානුවෙකු සූදානමින් සිටියේය. ඔහු නමින් ඇඩම් ගිල්ක්‍රිස්ට්ය. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

1996 විල්ස් ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව නැවත වතාවක් ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයක ආසන්නයට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැමිණ තිබේ. මහේල ජයවර්ධනගේ නායකත්වයෙන් යුතු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරගාවලිය පුරාවටම උසස් දස්කම් දක්වමින් අවසන් මහා තරගය කරා පැමිණිය ද ඔවුන්ගේ ජයග්‍රාහී ගමන නවත්වන්නට ඕස්ට්‍රේලියානුවෙකු සූදානමින් සිටියේය. ඔහු නමින් ඇඩම් ගිල්ක්‍රිස්ට්ය. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සහ…