හොඳට ලකුණු ගහපු පල්ලෙකැලේ ලකුණු කැපෙයි

බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2021

216
 

ශ්‍රී ලංකා – බංග්ලාදේශ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය පැවති පල්ලෙකැලේ ක්‍රිකට් තණතීරුව සඳහා එක් අවගුණ ලකුණක් (demerit point) ලබා දීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය අද (28) තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ ICC තණතීරු සහ තණතිලි අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලියේ තිබෙන නීති රීති අනුවයි. පළමු ටෙස්ට් තරගය නිමා වූ පසු එම තරගයේ තරග තීරක ලෙස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා – බංග්ලාදේශ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය පැවති පල්ලෙකැලේ ක්‍රිකට් තණතීරුව සඳහා එක් අවගුණ ලකුණක් (demerit point) ලබා දීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය අද (28) තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ ICC තණතීරු සහ තණතිලි අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලියේ තිබෙන නීති රීති අනුවයි. පළමු ටෙස්ට් තරගය නිමා වූ පසු එම තරගයේ තරග තීරක ලෙස…