ප්‍රධාන පුහුණුකරු නොමැතිව සිම්බාබ්වේ පාකිස්තානයට

සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ පාකිස්තානු සංචාරය 2020

151
Lalchand Rajput
(Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)

මේ මස 30 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙන සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ පාකිස්තානු තරග සංචාරය සඳහා සහභාගී වන සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම පාකිස්තානයේ ඉස්ලාමාබාද් බලා අද (20) ළඟා විය. ඒ ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු නොමැතිවයි. සිම්බාබ්වේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරනු ලබන ඉන්දීය ජාතික Lalchand Rajput හට තරගාවලියට පෙර යම් යම් ගැටලු කිහිපයක් තිබී ඇති නමුත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මේ මස 30 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙන සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ පාකිස්තානු තරග සංචාරය සඳහා සහභාගී වන සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම පාකිස්තානයේ ඉස්ලාමාබාද් බලා අද (20) ළඟා විය. ඒ ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු නොමැතිවයි. සිම්බාබ්වේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරනු ලබන ඉන්දීය ජාතික Lalchand Rajput හට තරගාවලියට පෙර යම් යම් ගැටලු කිහිපයක් තිබී ඇති නමුත්…