පාකිස්තානු T20 සහ ODI සංචිතයෙන් ප්‍රබලයින් කිහිපයක් හැලෙයි

සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ පාකිස්තානු සංචාරය 2020

458
Pakistan Cricket

මේ මස 30 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ පාකිස්තානු තරග සංචාරය සඳහා සහභාගී වනු ලබන පාකිස්තානු එක්දින සහ විස්සයි විස්ස අපේක්ෂිත සංචිතය ඊයේ (20) නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. ඒ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු සහ ප්‍රධාන තේරීම් කමිටු සාමාජික මිස්බා උල් හක් විසිනි. සංචිත සඳහා ක්‍රීඩකයින් 22ක් ඇතුළත් අතර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ මස 30 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ පාකිස්තානු තරග සංචාරය සඳහා සහභාගී වනු ලබන පාකිස්තානු එක්දින සහ විස්සයි විස්ස අපේක්ෂිත සංචිතය ඊයේ (20) නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. ඒ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු සහ ප්‍රධාන තේරීම් කමිටු සාමාජික මිස්බා උල් හක් විසිනි. සංචිත සඳහා ක්‍රීඩකයින් 22ක් ඇතුළත් අතර…