අර්ධ ශතක සැමරුමෙන් Universal Boss පිළිතුරු ලබාදෙයි

470
 

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ වමත් කසකරුවා, නැතහොත් ලෝකෙටම ලොක්කා ‘The Universal Boss’ යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හැඳින්වෙන සුපිරි කොදෙව් ආරම්භක පිතිකරු ක්‍රිස් ගේල් ඊයේ (15) දිනයේ දී තම IPL පුනරාගමනය සුපිරි අර්ධ ශතකයින් සනිටුහන් කළේ ඔහුගේ හැකියා දක්ෂතා පිළිබඳව අඩු තක්සේරුවෙන් කථා කළ ඇතැම් අයගේ විවේචනයන්ට නිසි පිළිතුරු ලබා දෙමිනි.  ආරම්භයේ පටන්ම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ වමත් කසකරුවා, නැතහොත් ලෝකෙටම ලොක්කා ‘The Universal Boss’ යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හැඳින්වෙන සුපිරි කොදෙව් ආරම්භක පිතිකරු ක්‍රිස් ගේල් ඊයේ (15) දිනයේ දී තම IPL පුනරාගමනය සුපිරි අර්ධ ශතකයින් සනිටුහන් කළේ ඔහුගේ හැකියා දක්ෂතා පිළිබඳව අඩු තක්සේරුවෙන් කථා කළ ඇතැම් අයගේ විවේචනයන්ට නිසි පිළිතුරු ලබා දෙමිනි.  ආරම්භයේ පටන්ම…