සිම්බාබ්වේ සංචාරයට එරට රජයෙන් අවසර

132

ඔක්තෝබර් – නොවැම්බර් මාසවල දී පැවැත්වීමට නියමිත සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ පාකිස්තාන සංචාරයට එරට රජය අවසර ලබා දී තිබෙනවා. සංචාරයට අවසර ලබා දෙමින් සිම්බාබ්වේ රජයේ ක්‍රීඩා හා විනෝද කටයුතු පිළිබඳ කොමිසන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් Prince Mupazviriho සිම්බාබ්වේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට ලිපියක් යොමු කර තිබුණා. “ක්‍රීඩා හා විනෝද කටයුතු කොමිසන් සභාව මෙයින් දැනුම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඔක්තෝබර් – නොවැම්බර් මාසවල දී පැවැත්වීමට නියමිත සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ පාකිස්තාන සංචාරයට එරට රජය අවසර ලබා දී තිබෙනවා. සංචාරයට අවසර ලබා දෙමින් සිම්බාබ්වේ රජයේ ක්‍රීඩා හා විනෝද කටයුතු පිළිබඳ කොමිසන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් Prince Mupazviriho සිම්බාබ්වේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට ලිපියක් යොමු කර තිබුණා. “ක්‍රීඩා හා විනෝද කටයුතු කොමිසන් සභාව මෙයින් දැනුම්…