ක්‍රීඩාවේ දහසකුත් එකක් මානයන් අන්තර් ඥානයෙන් පූර්වාබෝධ කර ගනිමින් ද, සිය ක්‍රීඩා සිහිනය ස්වයං විනයට සහ කැපවීමට යටත් කරමින් ද, ජීවන ගමනේ පුරුෂයෙකුට කැප කිරීමට ඇති දෑ වෙනුවට කාන්තා ලාලිත්‍යය උකසට තබමින් ද, ඇය එහි කූටප්‍රාප්තිය සටහන් කරන්නේ, සමස්ත කාන්තා ප්‍රජාවට සිතන්නට සහ ඇයගෙන් උකහා ගන්නට බොහෝ දෑ ඉතිරි කරමිනි.

>> දෙවැනි කොටස මෙතැනින්

ශ්‍රී ලාංකේය බොක්සිං  ක්‍රීඩාවේ කාන්තා සලකුණ, අනූෂා කොඩිතුවක්කු නම් ඇයගේ ජීවන ගමන අලලා සැකසුණු ThePapare.com වාර්තාමය රූප කාව්‍යය සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුම නැරඹිය යුතු වාර්තා චිත්‍රපටයක් ලෙසින් ඔබ හමුවේ තබන වගයි.