අර්බුදයකට තුඩු දුන් Kings XI Punjab හට නිකුත් වූ වැරදි short run තීරණය

779
 

ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් (IPL) තරගාවලියේ පසුගිය දා පැවති තරගයක දී ඇතිවූ මතභේදාත්මක short run සිදුවීමක් පාදක කරගෙන මේ වන විට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ තාක්‍ෂණය භාවිතය පිළිබඳව කතිකාවතක් ගොඩනැඟී ඇත. IPL තරගාවලිය ඉතිහාසයේ 13 වැනි වරටත් මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙන අතර ඉන්දියාව තුළ උත්සන්නව තිබෙන COVID-19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් (IPL) තරගාවලියේ පසුගිය දා පැවති තරගයක දී ඇතිවූ මතභේදාත්මක short run සිදුවීමක් පාදක කරගෙන මේ වන විට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ තාක්‍ෂණය භාවිතය පිළිබඳව කතිකාවතක් ගොඩනැඟී ඇත. IPL තරගාවලිය ඉතිහාසයේ 13 වැනි වරටත් මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙන අතර ඉන්දියාව තුළ උත්සන්නව තිබෙන COVID-19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන්…