පාසල් මට්ටමත් ආක්‍රමණය කරන තහනම් උත්තේජක

148

ලාංකීය මලල ක්‍රීඩාවට තවත් කැළලක් ඇති කරමින් යොවුන් ක්‍රීඩිකාවක් තහනම් උත්තේජක භාවිතා කළ බව පසුගිය දා අනාවරණය විය. ඒ පසුගිය වසරේ (2018) පොළොන්නරුවේ දී පැවති ජාතික ක්‍රීඩා උළෙලේ දී චෙල්සි මෙලනි බෙන්දරගේ නම් ක්‍රීඩිකාව ලබා දුන් සාම්පලවල තහනම් උත්තේජක ඇති බව පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව හෙළිවීමත් සමඟිනි. ගෙවී විය වසරේ ට්‍රැක් එකේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලාංකීය මලල ක්‍රීඩාවට තවත් කැළලක් ඇති කරමින් යොවුන් ක්‍රීඩිකාවක් තහනම් උත්තේජක භාවිතා කළ බව පසුගිය දා අනාවරණය විය. ඒ පසුගිය වසරේ (2018) පොළොන්නරුවේ දී පැවති ජාතික ක්‍රීඩා උළෙලේ දී චෙල්සි මෙලනි බෙන්දරගේ නම් ක්‍රීඩිකාව ලබා දුන් සාම්පලවල තහනම් උත්තේජක ඇති බව පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව හෙළිවීමත් සමඟිනි. ගෙවී විය වසරේ ට්‍රැක් එකේ…