මීටර් 400 ශූරයාට තහනම් උත්තේජක චෝදනා

166

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ආසියානු තරගාවලියේ මීටර් 400 නියෝජනය කළ මලල ක්‍රීඩකයෙක් වන කාලිංග කුමාරගේ හට තාවකාලික තරග තහනමක් පනවා ඇත. ඒ ඔහු තහනම් උත්තේජන ලබාගෙන ඇති බව තහවුරු වීම හේතුවෙනි. ඔහුට සියලු ක්‍රීඩා තරග සඳහා දීර්ඝ කාලීන තරග තහනමක් පැනවීමට ද නියමිතයි. නව වසර සඳහා මලල ක්‍රීඩා තරග ඇරඹේ ආසියානු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ආසියානු තරගාවලියේ මීටර් 400 නියෝජනය කළ මලල ක්‍රීඩකයෙක් වන කාලිංග කුමාරගේ හට තාවකාලික තරග තහනමක් පනවා ඇත. ඒ ඔහු තහනම් උත්තේජන ලබාගෙන ඇති බව තහවුරු වීම හේතුවෙනි. ඔහුට සියලු ක්‍රීඩා තරග සඳහා දීර්ඝ කාලීන තරග තහනමක් පැනවීමට ද නියමිතයි. නව වසර සඳහා මලල ක්‍රීඩා තරග ඇරඹේ ආසියානු…