ලෝක ශූරතාවලි කිහිපයකට අලුතින් දිනයක්

62

කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් මෙම වසර තුළ පැවැත්වීමට නොහැකිව කල් දැමූ වයස අවුරුදු 20න් පහළ ලෝක ශූරතා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය සහ World Athletics Race Walking Team තරගාවලිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ නව දිනයන් සඳහා ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ අනුමැතිය හිමි වී ඇත. වසරේ අවසන් මැරතන් තරගය පිළිබඳ තවත් ඉඟියක් ඒ අනුව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් මෙම වසර තුළ පැවැත්වීමට නොහැකිව කල් දැමූ වයස අවුරුදු 20න් පහළ ලෝක ශූරතා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය සහ World Athletics Race Walking Team තරගාවලිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ නව දිනයන් සඳහා ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ අනුමැතිය හිමි වී ඇත. වසරේ අවසන් මැරතන් තරගය පිළිබඳ තවත් ඉඟියක් ඒ අනුව…