හර්කියුලිස් හා බැඳුණු ඔලිම්පික් ඉතිහාසය

1017

“ඔලිම්පික්” කියපු ගමන් ලංකාවේ අපිට නම් එක පාරටම මතක් වෙන්නේ සුසන්තිකා ජයසිංහ. නැත්තම් ඩන්කන් වයිට්. මොකද ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කම් හිමිකර දුන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. “අඩුම තරමේ පදක්කම් පහක්වත් දිනා ගන්න තිබ්බා.” – ක්‍රීඩා ඇමති පසුගිය සතියේ නිමාව දුටු 23 වැනි ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය පුරා දින… 2020 වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“ඔලිම්පික්” කියපු ගමන් ලංකාවේ අපිට නම් එක පාරටම මතක් වෙන්නේ සුසන්තිකා ජයසිංහ. නැත්තම් ඩන්කන් වයිට්. මොකද ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කම් හිමිකර දුන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. “අඩුම තරමේ පදක්කම් පහක්වත් දිනා ගන්න තිබ්බා.” – ක්‍රීඩා ඇමති පසුගිය සතියේ නිමාව දුටු 23 වැනි ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය පුරා දින… 2020 වසරේ…