ඔලිම්පික් සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාලයේ වෙනසක්

53

පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් ලබන වසර දක්වා කල් දැමූ ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාල සීමාව දෙසැම්බර් මස 01 වැනිදා දක්වා අත්හිටුවීමට ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමය කටයුතු කරන ලදි. ඔලිම්පික් සංවිධායකයින්ගෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් ඒ අනුව එම අත්හිටවූ කාලසීමාවේ දී ක්‍රීඩකයන් දක්වන දස්කම් නොසලකා හරින අතර නැවත නිවේදනයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් ලබන වසර දක්වා කල් දැමූ ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාල සීමාව දෙසැම්බර් මස 01 වැනිදා දක්වා අත්හිටුවීමට ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමය කටයුතු කරන ලදි. ඔලිම්පික් සංවිධායකයින්ගෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් ඒ අනුව එම අත්හිටවූ කාලසීමාවේ දී ක්‍රීඩකයන් දක්වන දස්කම් නොසලකා හරින අතර නැවත නිවේදනයක්…