යෝකර් කිං – ලෝකෙම කිං

1308

ලොව ප්‍රසිද්ධම ක්‍රිකට් සඟරාව වන විස්ඩන් සඟරාව පසුගිය දා එදා මෙදාතුර ලොව බිහි වූ විශිෂ්ටතම විස්සයි විස්ස පන්දු යවන්නා තෝරාගැනීම සඳහා සාකච්ඡා වැඩසටහනක් (Podcast) පැවැත්විය.  සාකච්ඡා වට කීපයකින් අනතුරුව ඔවුන් විසින් එදා මෙදාතුර ලොව බිහි වූ විශිෂ්ටතම විස්සයි විස්ස වේගපන්දු යවන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා විස්සයි විස්ස නායක ලසිත් මාලිංග තෝරාගෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලොව ප්‍රසිද්ධම ක්‍රිකට් සඟරාව වන විස්ඩන් සඟරාව පසුගිය දා එදා මෙදාතුර ලොව බිහි වූ විශිෂ්ටතම විස්සයි විස්ස පන්දු යවන්නා තෝරාගැනීම සඳහා සාකච්ඡා වැඩසටහනක් (Podcast) පැවැත්විය.  සාකච්ඡා වට කීපයකින් අනතුරුව ඔවුන් විසින් එදා මෙදාතුර ලොව බිහි වූ විශිෂ්ටතම විස්සයි විස්ස වේගපන්දු යවන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා විස්සයි විස්ස නායක ලසිත් මාලිංග තෝරාගෙන…