සාර්ථකම ඉන්දීය නායකයා දෝනි ද? කෝලි ද? රෝහිත් ද?

421

ක්‍රිකට් තරග බිමෙහි මෑත කාලීනව බිහි වූ සාර්ථකම ඉන්දියානු නායකයා කවුරුන් දැයි යමෙක් ඔබගෙන් විමසුවහොත් නිතැතින්ම ඔබගේ මුවඟට පැමිණෙන පිළිතුරු වනුයේ අන් කවරෙකුත් නොව ICC කුසලාන ත්‍රිත්වයක් තම මව්බිම වෙත උරුමකර දුන් හිටපු නායක මහේන්ද්‍ර සිං දෝනිගේ නාමයයි. විස්ඩන් 21 වැනි සියවසේ වටිනාම ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉන්දීය කණ්ඩායම ජාත්‍යන්තර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රිකට් තරග බිමෙහි මෑත කාලීනව බිහි වූ සාර්ථකම ඉන්දියානු නායකයා කවුරුන් දැයි යමෙක් ඔබගෙන් විමසුවහොත් නිතැතින්ම ඔබගේ මුවඟට පැමිණෙන පිළිතුරු වනුයේ අන් කවරෙකුත් නොව ICC කුසලාන ත්‍රිත්වයක් තම මව්බිම වෙත උරුමකර දුන් හිටපු නායක මහේන්ද්‍ර සිං දෝනිගේ නාමයයි. විස්ඩන් 21 වැනි සියවසේ වටිනාම ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉන්දීය කණ්ඩායම ජාත්‍යන්තර…