යුධ පිටියේ පාපන්දු තරුව “ලූකා මොඩ්රිච්”

6652

“එදා අම්මා තාත්තා එක්ක වැඩපොළට ගිහින් හිටියේ. සීයා එළියට ගියා ගෙදරට ඕන බඩු වගයක් ගේන්න. මං කවදාවත් හිතුවේ නෑ මං මගේ සීයාව දැක්කේ ඒ අන්තිම වතාවට කියලා. සීයා ගිහින් ටික වෙලාවකට පස්සේ මං යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ගියා. යාළුවෝ එක්ක සෙල්ලම් කර කර ඉද්දී වෙඩි ශබ්ද වගයක් ඇහුණ නිසා අපි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“එදා අම්මා තාත්තා එක්ක වැඩපොළට ගිහින් හිටියේ. සීයා එළියට ගියා ගෙදරට ඕන බඩු වගයක් ගේන්න. මං කවදාවත් හිතුවේ නෑ මං මගේ සීයාව දැක්කේ ඒ අන්තිම වතාවට කියලා. සීයා ගිහින් ටික වෙලාවකට පස්සේ මං යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ගියා. යාළුවෝ එක්ක සෙල්ලම් කර කර ඉද්දී වෙඩි ශබ්ද වගයක් ඇහුණ නිසා අපි…