පළමු ලෝක කුසලානයේ පළමු නායකයා – අනුර තෙන්නකෝන්

682
 

ලෝක කුසලාන තරගාවලියක් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙහෙයවූ පළමු ක්‍රිකට් නායකයා ඔහුය. ටෙස්ට් වරම් දිනා ගැනීමට පෙරාතුව ක්‍රිකට් ලෝකයේ ලිලිපුට්ටන් ලෙසින් හැඳින්වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අනෙකුත් කණ්ඩායම් ඉදිරියේ තරගකාරී කණ්ඩායමක් බවට පත් කිරීමේ පළමු පියවර තබන ලද්දේ ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ ය. එහි පළමු පියවර වූයේ 1975 වසරේ ලෝක කුසලාන තරගාවලියයි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලෝක කුසලාන තරගාවලියක් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙහෙයවූ පළමු ක්‍රිකට් නායකයා ඔහුය. ටෙස්ට් වරම් දිනා ගැනීමට පෙරාතුව ක්‍රිකට් ලෝකයේ ලිලිපුට්ටන් ලෙසින් හැඳින්වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අනෙකුත් කණ්ඩායම් ඉදිරියේ තරගකාරී කණ්ඩායමක් බවට පත් කිරීමේ පළමු පියවර තබන ලද්දේ ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ ය. එහි පළමු පියවර වූයේ 1975 වසරේ ලෝක කුසලාන තරගාවලියයි.…