ත්‍රිත්ව ආවරණ තුට්ටුවකට මායිම් නොකළ ඉවාන්

413

වොලිබෝල් පුරාවෘත අංක 17 ඔබ හයදෙනෙකුගෙන් එක් අයෙක් පමණක් බව අමතක කරන්න එපා. නමුත් තරගයක දී එය ඔබේ දවස යැයි ඔබට හැඟෙනවා නම් පහර පිට පහර එල්ල කර කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වෙත රැගෙන යන්න පසුබට වෙන්නත් එපා. එසේ නොමැති දිනවල ඔබේ සගයන්ට ඉඩදී පසුපසට වන්නට අමතක කරන්නත් එපා. ඒ ඔහු යොවුන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වොලිබෝල් පුරාවෘත අංක 17 ඔබ හයදෙනෙකුගෙන් එක් අයෙක් පමණක් බව අමතක කරන්න එපා. නමුත් තරගයක දී එය ඔබේ දවස යැයි ඔබට හැඟෙනවා නම් පහර පිට පහර එල්ල කර කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වෙත රැගෙන යන්න පසුබට වෙන්නත් එපා. එසේ නොමැති දිනවල ඔබේ සගයන්ට ඉඩදී පසුපසට වන්නට අමතක කරන්නත් එපා. ඒ ඔහු යොවුන්…