ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ සංචිතයට නව පුහුණුකරුවෙක්!

21

ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි අධ්‍යාපනඥ, CH&FC ක්‍රීඩා සමාජයේ වත්මන් පුහුණුකරු සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය හිටපු පුහුණුකරු නිහාල් වයිපර් ගුණරත්න හට එළඹෙන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු රග්බි ශූරතාව සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ ප්‍රධාන පුහුණුකාරීත්වය හිමිවී ඇත.  රතු, කහ මදිවට තවත් එකක්! එළඹෙන ඩයලොග් අන්තර් සමාජ රග්බි තරග වාරයේ දී රතු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි අධ්‍යාපනඥ, CH&FC ක්‍රීඩා සමාජයේ වත්මන් පුහුණුකරු සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය හිටපු පුහුණුකරු නිහාල් වයිපර් ගුණරත්න හට එළඹෙන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු රග්බි ශූරතාව සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ ප්‍රධාන පුහුණුකාරීත්වය හිමිවී ඇත.  රතු, කහ මදිවට තවත් එකක්! එළඹෙන ඩයලොග් අන්තර් සමාජ රග්බි තරග වාරයේ දී රතු…