ලොව හොඳම T20 පිතිකරුවන් දසදෙනා අතරට ඉන්දියානුවන් දෙදෙනෙක්

913

නිමාව දුටු ඉන්දු – ඕස්ට්‍රේලියා විස්සයි විස්ස තරගාවලියෙන් අනතුරුව එම තරග ආකෘතියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල වෙනස්කම් රැසක් සිදුව තිබෙන්නේ ප්‍රබල ඉන්දීය පිතිකරුවන් දෙදෙනෙකුට ලොව හොඳම T20 පිතිකරුවන් දසදෙනා අතරට පැමිණීමේ අවස්ථාව නිර්මාණය කර දෙමිනි.  ඒ අනුව ඉන්දීය කණ්ඩායමේ නායක Virat Kohli වර්ගීකරණයන්හි 7වන ස්ථානය දක්වා සිය උසස් වීම හිමිකර ගන්නා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නිමාව දුටු ඉන්දු – ඕස්ට්‍රේලියා විස්සයි විස්ස තරගාවලියෙන් අනතුරුව එම තරග ආකෘතියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල වෙනස්කම් රැසක් සිදුව තිබෙන්නේ ප්‍රබල ඉන්දීය පිතිකරුවන් දෙදෙනෙකුට ලොව හොඳම T20 පිතිකරුවන් දසදෙනා අතරට පැමිණීමේ අවස්ථාව නිර්මාණය කර දෙමිනි.  ඒ අනුව ඉන්දීය කණ්ඩායමේ නායක Virat Kohli වර්ගීකරණයන්හි 7වන ස්ථානය දක්වා සිය උසස් වීම හිමිකර ගන්නා…