අසාර්ථක සංචාරයකින් Kohli සාර්ථකත්වය ළඟාකරගත් රහස

148
 

ඉන්දීය ක්‍රිකට් නායක සුපිරි පිතිකරු Virat Kohli විසින් හිටපු සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක Sachin Tendukar හට ප්‍රශංසා කරමින් පසුගිය දිනෙක අනාවරණය කර සිටියේ පිතිකරුවෙකු ලෙස ඔහුගේ සාර්ථකත්වයට Tendulkarගේ මඟපෙන්වීම බෙහෙවින් ඉවහල් වූ බවයි.  Kohli ඉතා ප්‍රබල ලෙස අසාර්ථකත්වයට පත්වූ 2014 වසරේ ඉන්දීය කණ්ඩායමේ එංගලන්ත සංචාරයේ ටෙස්ට් තරගාවලිය පිළිබඳව මතකය ආවර්ජනය කරමින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දීය ක්‍රිකට් නායක සුපිරි පිතිකරු Virat Kohli විසින් හිටපු සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක Sachin Tendukar හට ප්‍රශංසා කරමින් පසුගිය දිනෙක අනාවරණය කර සිටියේ පිතිකරුවෙකු ලෙස ඔහුගේ සාර්ථකත්වයට Tendulkarගේ මඟපෙන්වීම බෙහෙවින් ඉවහල් වූ බවයි.  Kohli ඉතා ප්‍රබල ලෙස අසාර්ථකත්වයට පත්වූ 2014 වසරේ ඉන්දීය කණ්ඩායමේ එංගලන්ත සංචාරයේ ටෙස්ට් තරගාවලිය පිළිබඳව මතකය ආවර්ජනය කරමින්…