දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා

248

දකුණු අප්‍රිකාවේ Skukuza හිදී ක්‍රීඩකයින්ගේ එකමුතු බව වැඩි කිරීම වෙනුවෙන් පැවති සංස්කෘතික කඳවුරක් තුල දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු හට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බව දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් පරිපාලනය පවසා සිටියි. ලහිරු උදාරගේ ලකුණු මැෂිම 1000 සීමාව අභියසට කෙසේ නමුත් ඔවුන් එම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනාගේ නම් සහ ඔවුන් කවුරුන් ද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු අප්‍රිකාවේ Skukuza හිදී ක්‍රීඩකයින්ගේ එකමුතු බව වැඩි කිරීම වෙනුවෙන් පැවති සංස්කෘතික කඳවුරක් තුල දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු හට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බව දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් පරිපාලනය පවසා සිටියි. ලහිරු උදාරගේ ලකුණු මැෂිම 1000 සීමාව අභියසට කෙසේ නමුත් ඔවුන් එම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනාගේ නම් සහ ඔවුන් කවුරුන් ද…