ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ තවදුරටත් අංක එකේ!

3

මෙම වසරේ ජුලි මාසයේ දී නිමා වූ ලෝක දැල්පන්දු ශූරතාවයෙන් අනතුරුව ලෝක දැල්පන්දු ශ්‍රේණිගත කිරීම් නිකුත් වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ද ලෝක කුසලාන තරගාවලියට සහභාගි වූ අතර ඔවුන් ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල 18 වැනි ස්ථානය දක්වා පැමිණීමට සමත්ව ඇත.  අවසන් තරගය ජය ගනිමින් තර්ජීනි නැවතත් වාර්තා පොත් අලුත් කරයි 2019…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙම වසරේ ජුලි මාසයේ දී නිමා වූ ලෝක දැල්පන්දු ශූරතාවයෙන් අනතුරුව ලෝක දැල්පන්දු ශ්‍රේණිගත කිරීම් නිකුත් වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ද ලෝක කුසලාන තරගාවලියට සහභාගි වූ අතර ඔවුන් ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල 18 වැනි ස්ථානය දක්වා පැමිණීමට සමත්ව ඇත.  අවසන් තරගය ජය ගනිමින් තර්ජීනි නැවතත් වාර්තා පොත් අලුත් කරයි 2019…