අවසන් තරගය ජය ගනිමින් තර්ජීනි නැවතත් වාර්තා පොත් අලුත් කරයි

8809

2019 ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු තරගාවලියේ අවසන් වටයේ තරග අද (19) ආරම්භ විය. එහි දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 15 වැනි හා 16 වැනි ස්ථාන තීරණය කරන තරගයට සිංගප්පූරුව සමඟින් තරග කළ අතර එහි දී ලකුණු 78-57ක් ලෙස ජයග්‍රහණය වාර්තා කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරගාවලියේ 15 වැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් විය. …

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු තරගාවලියේ අවසන් වටයේ තරග අද (19) ආරම්භ විය. එහි දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 15 වැනි හා 16 වැනි ස්ථාන තීරණය කරන තරගයට සිංගප්පූරුව සමඟින් තරග කළ අතර එහි දී ලකුණු 78-57ක් ලෙස ජයග්‍රහණය වාර්තා කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරගාවලියේ 15 වැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් විය. …