පුහුණුවීම් අතරතුර ඇඳ වැටුණු ත්‍රිත්ව සිසුවා ජීවිතක්ෂයට

5976

වයස අවුරුදු 18ක් වන මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ රගර් ක්‍රීඩකයෙක් සිය පුහුණුවීම් අතරතුර ඇඳ වැටීම නිසා මහනුවර මහ රෝහලට ඇතුළත් කළ අතර, ඔහු මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත. පාසල් රග්බි ආකෘතියේ වෙනසක්? ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි සංගමය විසින් දැනට පවතින පාසල් රග්බි ආකෘතිය තුළ යම් යම් වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 18ක් වන මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ රගර් ක්‍රීඩකයෙක් සිය පුහුණුවීම් අතරතුර ඇඳ වැටීම නිසා මහනුවර මහ රෝහලට ඇතුළත් කළ අතර, ඔහු මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත. පාසල් රග්බි ආකෘතියේ වෙනසක්? ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි සංගමය විසින් දැනට පවතින පාසල් රග්බි ආකෘතිය තුළ යම් යම් වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු…