දුෂාන්, ඔසඳ සහ ඇන්ජලෝ ශතක ලබා ගනී

640

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවැනි සතියේ තරග ආරම්භක දිනයේ දී ශතක තුනක් වාර්තා වීම කැපී පෙණුනි. යුධ හමුදා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දුෂාන් විමුක්ති, හලාවත මේරියන්ස් කණ්ඩායමේ ඔසඳ ප්‍රනාන්දු සහ එන්. සී. සී. ක්‍රීඩා සමාජයේ ඇන්ජලෝ පෙරේරා මෙසේ ශතක වාර්තා කළ ක්‍රීඩකයෝ වූහ.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවැනි සතියේ තරග ආරම්භක දිනයේ දී ශතක තුනක් වාර්තා වීම කැපී පෙණුනි. යුධ හමුදා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දුෂාන් විමුක්ති, හලාවත මේරියන්ස් කණ්ඩායමේ ඔසඳ ප්‍රනාන්දු සහ එන්. සී. සී. ක්‍රීඩා සමාජයේ ඇන්ජලෝ පෙරේරා මෙසේ ශතක වාර්තා කළ ක්‍රීඩකයෝ වූහ.…