ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දැකුම්කළු සලකුණ මාක් වෝ

22
Getty Images

අනූව දශකයේ මුල දිනයක ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ පවුලක සාමාජිකයින් පිරිසක් රාත්‍රි ආහාරය  ගනිමින් සිටියා. තවත් එක් පවුල් සාමාජිකයෙකු මේ අතරට එක්වීමට නියමිතව සිටියා.  ඔහු ජාත්‍යන්තර තරගවල දී ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන පුද්ගලයෙක්. “මහා” නොහොත් දෙවන මැක්ග්‍රාත් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් විචාරකයන් ඔහුව හැඳින්වූයේ එලෙසින් ය. ඒ ඔහු ජාත්‍යන්තර පිටියට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අනූව දශකයේ මුල දිනයක ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ පවුලක සාමාජිකයින් පිරිසක් රාත්‍රි ආහාරය  ගනිමින් සිටියා. තවත් එක් පවුල් සාමාජිකයෙකු මේ අතරට එක්වීමට නියමිතව සිටියා.  ඔහු ජාත්‍යන්තර තරගවල දී ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන පුද්ගලයෙක්. “මහා” නොහොත් දෙවන මැක්ග්‍රාත් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් විචාරකයන් ඔහුව හැඳින්වූයේ එලෙසින් ය. ඒ ඔහු ජාත්‍යන්තර පිටියට…