“මහා” නොහොත් දෙවන මැක්ග්‍රාත්

"ග්ලේන් මැක්ග්‍රාත්ගේ දෙවන ආගමනය"

13
Getty Images

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් විචාරකයන් ඔහුව හැඳින්වූයේ එලෙසින් ය. ඒ ඔහු ජාත්‍යන්තර පිටියට පිවිසෙන විට එතරම් නිවැරදි ඉලක්කයක් හා සීමය තණතීරුවේ වද්දවා පන්දුව සීම් කිරීමේ හැකියාවක් ඔහු සතු වූ නිසාය. ශ්‍රී ලංකාව බිහි කළ විශිෂ්ටතම තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනාගෙන් එක් අයෙක් වූ ඔහුට විවිධ හේතු නිසා ළඟා කරගැනීමට තිබූ ජයග්‍රහණ ළඟා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් විචාරකයන් ඔහුව හැඳින්වූයේ එලෙසින් ය. ඒ ඔහු ජාත්‍යන්තර පිටියට පිවිසෙන විට එතරම් නිවැරදි ඉලක්කයක් හා සීමය තණතීරුවේ වද්දවා පන්දුව සීම් කිරීමේ හැකියාවක් ඔහු සතු වූ නිසාය. ශ්‍රී ලංකාව බිහි කළ විශිෂ්ටතම තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනාගෙන් එක් අයෙක් වූ ඔහුට විවිධ හේතු නිසා ළඟා කරගැනීමට තිබූ ජයග්‍රහණ ළඟා…