උමාර් අක්මාල්ගේ දඬුවම ලිහිල් කරයි

151

පාකිස්තාන සුපිරි ක්‍රීඩක උමාර් අක්මාල්ට පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ දී පැනවූ වසර 3ක තරග අඩු කිරීමට පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනයේ අභියාචනා කමිටුව තීරණය කර තිබේ.  පාකිස්තාන කඩුලු රකින ක්‍රීඩකයෙකු මෙන්ම පිතිකරුවෙකු ද වන උමාර් අක්මාල් ඔහුගේ අභියාචනයට කරුණු දැක්වීම සඳහා ලාහෝර් හි පැවති නඩු විභාගයට සහභාගී පසුගිය සතියේ දී සහභාගී විය.  උමාර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාකිස්තාන සුපිරි ක්‍රීඩක උමාර් අක්මාල්ට පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ දී පැනවූ වසර 3ක තරග අඩු කිරීමට පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනයේ අභියාචනා කමිටුව තීරණය කර තිබේ.  පාකිස්තාන කඩුලු රකින ක්‍රීඩකයෙකු මෙන්ම පිතිකරුවෙකු ද වන උමාර් අක්මාල් ඔහුගේ අභියාචනයට කරුණු දැක්වීම සඳහා ලාහෝර් හි පැවති නඩු විභාගයට සහභාගී පසුගිය සතියේ දී සහභාගී විය.  උමාර්…