අක්මාල්ගේ දැඩි දඬුවම ගැන ක්‍රිකට් ආයතනය හේතු කියයි

44
 

පාකිස්තානය තුල පවතින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දූෂණ වංචාවල නවතම ගොදුර බවට පාකිස්තාන පිතිකරු උමාර් අක්මාල් පත්විය. පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් පැවැත්වූ නඩු විභාගයක දී වරදකරු වීම නිසා ඔහුට වසර 3ක ජාත්‍යන්තර තරග තහනමක් පැනවීමට තීරණය විය. උමර් අක්මාල්ට එරෙහි චෝදනාව වූයේ පසුගිය වසරේ පාකිස්තාන ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියට පෙර තරග පාවාදීම සඳහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාකිස්තානය තුල පවතින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දූෂණ වංචාවල නවතම ගොදුර බවට පාකිස්තාන පිතිකරු උමාර් අක්මාල් පත්විය. පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් පැවැත්වූ නඩු විභාගයක දී වරදකරු වීම නිසා ඔහුට වසර 3ක ජාත්‍යන්තර තරග තහනමක් පැනවීමට තීරණය විය. උමර් අක්මාල්ට එරෙහි චෝදනාව වූයේ පසුගිය වසරේ පාකිස්තාන ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියට පෙර තරග පාවාදීම සඳහා…