යොවුන් ක්‍රීඩකයන් පාසලේ අභිමානය වෙනුවෙන් දැඩි සටනක

22

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19 පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු කාණ්ඩයේ තරග කිහිපයක් ඊයේ (01) ක්‍රියාත්මක විය. එයින් තරග තුනක් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වූ අතර ඉන් එක් තරගයකින් කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට වැඩි ගෞරව හිමි වෙමින් ඔවුන් අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබීම විශේෂ වේ. සාන්තුවරයන්ගේ සටනේ දී ඩාර්ලි පාර ක්‍රීඩකයෝ සන්නද්ධ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19 පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු කාණ්ඩයේ තරග කිහිපයක් ඊයේ (01) ක්‍රියාත්මක විය. එයින් තරග තුනක් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වූ අතර ඉන් එක් තරගයකින් කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට වැඩි ගෞරව හිමි වෙමින් ඔවුන් අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබීම විශේෂ වේ. සාන්තුවරයන්ගේ සටනේ දී ඩාර්ලි පාර ක්‍රීඩකයෝ සන්නද්ධ…