ගැටලු කිහිපයක් නිසාවෙන් IPL හිමිකරුවන් කනස්සල්ලෙන්

1977

2020 ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය පැවැත්වීම පිළිබඳව ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය හා ප්‍රිමියර් ලීග් කණ්ඩායම් හිමිකරුවන් අතර යම් මතභේදාත්මක තත්ත්වයක් ඇතිව තිබෙනවා. පසුගිය මාර්තු මාසයේ ඉන්දියාවේ දී ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය, ඇතිවූ කොරෝනා වයිරසයත් සමඟින් දෙවතාවක්ම කල්දැමීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනයට සිදු විය.  කෙසේ වෙතත් මෙම වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2020 ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය පැවැත්වීම පිළිබඳව ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය හා ප්‍රිමියර් ලීග් කණ්ඩායම් හිමිකරුවන් අතර යම් මතභේදාත්මක තත්ත්වයක් ඇතිව තිබෙනවා. පසුගිය මාර්තු මාසයේ ඉන්දියාවේ දී ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය, ඇතිවූ කොරෝනා වයිරසයත් සමඟින් දෙවතාවක්ම කල්දැමීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනයට සිදු විය.  කෙසේ වෙතත් මෙම වසරේ…