ත්‍රිත්ව, මහින්ද සහ සාන්ත තෝමස් ජයග්‍රාහකයින් අතරට

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

19
Schools Cricket

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග හතරක් අද (6) නිමාවට පත් වූ අතර ඉන් තරග තුනක් ප්‍රතිඵල සහිතව අවසන් විය. ඒ අනුව ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ජයග්‍රාහකයින් ලෙස අද දිනය සඳහා තිත තබන ලදි. අවිශ්කගේ ඉනිම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග හතරක් අද (6) නිමාවට පත් වූ අතර ඉන් තරග තුනක් ප්‍රතිඵල සහිතව අවසන් විය. ඒ අනුව ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ජයග්‍රාහකයින් ලෙස අද දිනය සඳහා තිත තබන ලදි. අවිශ්කගේ ඉනිම…