පොලිස් බැටන් පහරට හැව්ලොක් යටත් වෙයි!

0

2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි සතියේ පළමු තරගය හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය සහ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය අතර අද (06) හැව්ලොක් ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. එහි දී ලකුණු 24–36ක් ලෙස පහසු ජයක් අත්කර ගැනීමට පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. 19න් පහළ සංචිතය නම් කෙරේ! චීනයේ දී දෙසැම්බර් මස 11…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි සතියේ පළමු තරගය හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය සහ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය අතර අද (06) හැව්ලොක් ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. එහි දී ලකුණු 24–36ක් ලෙස පහසු ජයක් අත්කර ගැනීමට පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. 19න් පහළ සංචිතය නම් කෙරේ! චීනයේ දී දෙසැම්බර් මස 11…