තුන්පිම්ම අතහැරපු ක්‍රිකට්වලට වඩා පාපන්දුවලට කැමති අපේ “ඉස්සා”

423
Isuru Udana

ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය තුල එකම ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය වන්නේ ඉසුරු උදානයි. රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් කණ්ඩායමේ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ඔහු වැදගත් කාර්‍යභාරයක් ඔහු ඉටු කරයි.  රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් එක්වූ සාකච්ඡාවක දී ඉසුරු සිය ක්‍රිකට් ජීවිතය පිළිබඳව සිහිපත් කර තිබුණේ මෙසේයි. “මම ඉසුරු උදාන. මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය තුල එකම ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය වන්නේ ඉසුරු උදානයි. රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් කණ්ඩායමේ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ඔහු වැදගත් කාර්‍යභාරයක් ඔහු ඉටු කරයි.  රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් එක්වූ සාකච්ඡාවක දී ඉසුරු සිය ක්‍රිකට් ජීවිතය පිළිබඳව සිහිපත් කර තිබුණේ මෙසේයි. “මම ඉසුරු උදාන. මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ…